Työterveyshuolto

Moni yritys kokee työterveyshuollon vain pakollisena kulueränä. Me haluamme
sen sijaan olla asiakasyrityksillemme kumppani, joka istuu pöydän samalla puolella työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Meillä on pitkä yli 15 vuoden kokemus työterveyshuollosta ja meihin luottavat niin yrittäjät kuin työntekijätkin.


Työhyvinvointi

Hyvinvoivassa työyhteisössä jokaisella on hyvä olla. Haasteita tulee vastaan, mutta ne ratkotaan yhdessä. Autamme asiakasyrityksiä suunnittelemaan parempia sekä joustavampia toimintatapoja. Tavoitteena on, että jokaisella olisi työhyvinvointi ja työturvallisuus taattuna.

Työntekijöiden terveydestä huolehditaan ennaltaehkäisevästi ja kokonaisvaltaisesti.
Tarvittaessa autamme kuntoutuksen järjestämisessä. Pyrimme kokonaisvaltaiseen yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin, joka näkyy myös yrityksenne menestyksenä.


Tuottavuus

Työhyvinvointi on ihmisten ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Tutkimusten mukaan
työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus ja myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen.


Olemme tehneet erittäin yksinkertaisen sopimusmallin

Sopimus mahtuu yhteen lauseeseen: Asiakasyrityksemme saavat käyttöönsä kaikki
ne palvelut mitä moderni työterveyshuolto voi tarjota ja mitä työterveyshuoltoon voi lain mukaan kuulua.


Laadukas työterveyshuolto ei nyt ole kenellekään rahasta kiinni.

Meillä ei ole perus-, vuosi-, kuukausi- tai henkilömaksuja mahdollisesti ainoana työterveyspalveluja tarjoavana yrityksenä Suomessa. Laskutamme vain tehdyn työn mukaan. Tyypillinen 20 minuutin käynti lääkärillä maksaa 54 euroa, joista työnantaja voi saada 60 tai 50 % Kela-korvauksen. Työterveyshuollossa emme veloita toimistomaksuja. Laboratoriopalvelut tehdään Myllypuron toimipisteellä Synlabin hinnoin, jotka ovat yleensä merkittävästi alemmat kuin kilpailijoillamme. Esim. kattava työteveyshuollon laboratoriopaketti maksaa vain 80 euroa+ näytteenotto 13.50 euroa.

Kun edulliseen hintatasoon yhdistetään erittäin korkealaatuinen ja yksilöllinen palvelu, ei tarvitse ihmetellä miksi meillä on jo yli 250 tyytyväistä asiakasyritystä. Yleensä yritykset tulevat meille muiden yritysten antamien suositusten perusteella. Suurin osa asiakasyrityksistämme on Itä-Helsingistä, Vantaalta ja Helsingin keskustasta. Metron valmistuttua olemme saaneet myös useita asiakkaita Espoosta. Kauppakalenterissamme on joitakin yrityksiä, kalenteri on ilmainen lisä omaan markkinointiinne.

Uusille yrityksille sopimuksiin liittyvät työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat ja muut asiakirjat sisältäen myös työpaikkakäynnin (alle 10 km säteellä) tarjoushintamme on tasan 200 euroa. Työpaikkaselvityksen ja toimintasuunniteman laadintaan liittyvistä kuluista yritys saa tilikautensa lopussa kela-korvauksena 60 % takaisin (KL1 luokan toimintaa).


Hoidosta vastaavat erittäin kokeneet lääkärit

Käytettävissänne on kokeneita lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Työterveyshuollosta
vastaa työterveyshuollon ja sisätautien erikoislääkäri LT Pia Tahvanainen yhdessä dos. Esa Tahvanaisen kanssa. Lisäksi lääkärit Esko Harju, Ismo Ripatti, Jouko Solonen ja Eero Puntila ovat käytettävissänne. Lääkäreistä Esko on myös ortopedi ja gastrokirurgi, Pia sisätautilääkäri, Eero radiologi ja Esa molekyyligenetiikan dosentti milloin näiden erikoisalojen osaamista tarvitaan.

Heidän arvionsa mukaan saat tarvittaessa lähetteen erikoislääkärikonsultaatioon tai tutkimuksiin. Kaikki tehdään yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa, huolehtien samalla työntekijän
tietosuojasta. Luottamus on avain onnistuneeseen hoitoon.

Työterveysfysioterapiapalvelut tarjoamme Fysiel Oy:n ja työterveyspsykologipalvelut Clear Mind Oy:n kautta.

Lisäksi konsuloimme erikoislääkäreitä Bulevardin klinikalla.


Työterveyshoitajat

Terveydenhoitajat Julia Keihäs ja Satu Paavilainen vastaavat Klinikka 1 työterveyshoitaja palveluista. Lisäksi Pauliina Ollilainen on meillä osa-aikaisena työterveyshoitajana. Työterveyshoitajaan kannattaa ottaa yhteyttä, oli sitten kyse uudesta työterveyshuollon sopimuksesta, työpaikkaselvityksestä, terveystarkastuksesta, rokotuksista tai ihan yleisestä neuvonnasta.

Satu on nimetty vastaavaksi työterveyshoitajaksi yrityksille A-L ja Julia yrityksille M-Ö. Kumpikin hoitaa toki kaikkia yrityksiä, mutta voi olla hyvä että yritykseenne perehtyy syvällisemmin yksi hoitaja, jolloin teillä on aina tuttu ja turvallinen hoitaja keneen ottaa yhteyttä.

Ota työterveyteen liittyvissä asioissa ensimmäisenä yhteys työterveyshoitajiin. He konsultoivat tarvittaessa työterveyslääkäreitä ja muuta henkilökuntaa.

Työterveyshoitajien puhelin aseman aukioloaikoina: 040 9325440


Bulevardin klinikka (BK)

Bulevardin klinikka on yhteistyökumppanimme ja täydentää palveluitamme erikoislääkäripalveluiden osalta.

Työterveyshuollon erikoislääkärikonsultaatiot vaativat aina työterveyslääkärin lähetteen ja yleensä myös maksusitoumuksen/suostumuksen laskuttaa työnantajaa tai vakuutusyhtiötä.


Etäpalvelut

Yleensä pyrimme antamaan henkilökohtaista palvelua, mutta tarvittaessa hoidamme
asiat myös puhelimella tai sähköisesti. E-reseptit ja puhelinneuvonta onnistuu koko Suomen kattavasti, laboratorio- tai rtg-tutkimukset voidaan järjestää 40 eri paikkakunnalla. Käytössänne on myös nettipohjainen työhyvinvointikysely, joka voidaan tarvittaessa räätälöidä yrityksenne
tarpeisiin.


Raportointi ja seuranta

Asiakasyrityksemme saavat tilikautensa lopussa selvityksen kaikista työterveyshuollon kuluistaan. Selvityksen pohjalta ennaltaehkäisevästä työstä on mahdollisuus saada 60 % Kela-korvaus ja sairaudenhoidosta 50 %. Kts. tarkemmin:

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-p...