Usein kysyttyä: 

Hoidammeko myös lapsia?

-Kyllä, ja tarvittaessa meiltä saa neuvoja jo raskauden aikaisiin tilanteisiinkin.  Lasten kanssa toimitaan rauhallisesti, annetaan heille aikaa ja kerrotaan asioista heidän ymmärtämällään tavalla. Lapsia ei pakoteta hoitotoimenpiteisiin, ellei hoitamatta jättäminen muodosta välitöntä terveysvaaraa. Näin vältetään lääkäri- ja hoitajapelkojen syntyminen.